Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów
życzy społeczność Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie laughing