Na to pytanie próbowali udzielić odpowiedzi uczniowie szkoły średniej, podstawowej i gimnazjum w trakcie zorganizowanego dnia 10 września Dnia Marzyciela. Młodzież uczestniczyła w pogadankach na lekcjach języka polskiego, rozwiązała rolę marzeń w życiu. Poza tym u progu nowego roku szkolnego inicjatywa ta stanowiła doskonałą okazję do refleksji, postawienia sobie celów i wyzwań.

Finał stanowiło zapisanie i zawieszenie swoich pragnień na drzewku marzeń. Mam nadzieję że wszystkie się spełnią.