TECHNIK REKLAMY - ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty postaw na zawód z przyszłością.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

CZEKAMY NA WASkiss


Dnia 30.IV.2021 r. mieliśmy możliwość w bardzo małym gronie pożegnać klasy maturalne. W tak trudnych dla nas wszystkich czasach, praktycznie wszystkim udało się ukończyć szkołę, a nawet uzyskać wyróżnienia. Pierwszy raz w historii szkoły w zakończeniu uczestniczyły osoby on-line. Takie chwile są zawsze dla nas bardzo trudne i niezmiernie wzruszające. Mimo reżimu sanitarnego i zasłoniętych twarzy widać było łzy wzruszenia u wielu osób.

 

TECHNIK ROLNIK

Jeżeli szukałeś takiego kierunku i nie mogłeś znaleźć, to musisz wiedzieć, że jesteśmy jedną z niewielu szkół, które kształcą w zawodzie TECHNIK ROLNIK w naszym powiecie, oraz dalszej okolicy. Na wielu prezentacjach naszej szkoły słuchacze ze szkół podstawowych oraz ich nauczyciele byli zdziwieni, że posiadamy w ofercie edukacyjnej właśnie ten kierunek. Tak więc udostępniajcie naszą nową serię prezentacji poszczególnych szkół, żeby inni mogli się dowiedzieć o możliwości kształcenia w tak niszowych i atrakcyjnych zawodach. Dziś poznajcie TECHNIKA ROLNIKA.

Kazimierz Lewandowski/Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie nauki zdalnej w Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zdalnego w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do prowadzenia kształcenia zdalnego w okresie 01.12.2020 r.-31.03.2021 r.

- Planowane efekty projektu:

- zakup 37 laptopów/tabletów do nauki zdalnej z oprogramowaniem

- zakup 5 urządzeń służących do nauki zdalnej

Dzięki laptopom, tabletom oraz urządzeniom peryferyjnym nauczyciele i nauczycielki oraz

uczniowie i uczennice będą mogli brać udział w kształceniu zdalnym przy wykorzystaniu

sprzętów zakupionych w projekcie.

Wartość projektu: 215 995,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 183 595,75 PLN

 

Dla osób chcących uczyć się w liceum ogólnokształcącym mamy niesamowitą ofertę.
Przyjdź do nas i wybierz ulubioną klasę. Dzisiaj prezentuję Wam klasę ekonomiczną i informatyczną.
Rynek pracy się zmienił diametralnie i właśnie zarówno wiedza praktyczna z dziedziny informatyki, czy ekonomii będzie w najbliższym czasie kluczowa przy zatrudnianiu nowych pracowników.