Komenda Główna OHP w Warszawie rozstrzygnęła konkurs o tytuł Absolwenta Roku OHP 2020. Absolwentem Roku OHP 2020 na poziomie szkoły podstawowej został Jakub Makrocki z Hufca Pracy w Czarnkowie, który we wcześniejszych eliminacjach konkursu w Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Poznaniu uzyskał największą ilość punktów w swojej kategorii, przyznawanych za aktywność, naukę i pracę. Jakub ukończył VIII klasę szkoły podstawowej Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie, współpracującego z hufcem od 2002 roku.

Uczył się pod kierunkiem i opieką doświadczonej kadry szkoły, która wspólnie z wychowawcami hufca rozwinęła jego zainteresowania i aktywność. W hufcu był zastępcą przewodniczącej Rady Młodzieży i działaczem Klubu Aktywnych. Z sukcesami namawiał kolegów i koleżanki do wzięcia udziału w licznych konkursach, pracach, turniejach i imprezach, w których sam również brał udział, w tym w przedsięwzięciach ukazujących młodzieży sylwetki patriotów i wzorce do naśladowania takie jak Patron OHP św. Jan Paweł II. Wspólnie z młodzieżą z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie zajął pierwsze miejsce w województwie w konkursie „Aktywność dobry wybór” inicjatywą „Młodzież OHP dla środowiska lokalnego”. Do swoich sukcesów może zaliczyć czołowe miejsca w kilkunastu zawodach i konkursach lokalnych, drugie miejsce w wojewódzkim konkursie „100-lecie Bitwy Warszawskiej” w kategorii multimedialnej oraz wyróżnienie w tym konkursie za pracę pisemną. Jakub jest szóstym z kolei zdobywcą ogólnopolskiego tytułu Absolwent Roku OHP z Hufca Pracy w Czarnkowie, zdobywającego czołowe miejsca w tym konkursie w latach 2015 - 2019. Wszyscy utytułowani absolwenci hufca byli uczniami Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie, którego dyrektor Kazimierz Lewandowski wspierał i pomagał w realizacji każdego hufcowego przedsięwzięcia, budującego zasób wiedzy i umiejętności jego uczestników. W Gdańsku 23 września br. odbyły się uroczystości Ochotniczych Hufców Pracy z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” oraz 50-lecia wydarzeń Grudnia ’70, podczas których wyróżniono laureatów konkursu Absolwent Roku OHP 2020. Jakub Makrocki odebrał nagrodę z rąk Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz wziął udział w delegacji, która złożyła kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970. W dniu 28 września br. w Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Poznaniu odbyło się spotkanie z laureatami wojewódzkich konkursów: Absolwent Roku, Bitwa Warszawska 1920 i 40-lecie Porozumień Sierpniowych, na którym Jakub za swoją aktywność i sukcesy otrzymał gratulacje oraz nagrody od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego. W Hufcu Pracy w Czarnkowie rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Hufiec ma do zaoferowania wolne miejsca w Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie dla uczniów szkoły podstawowej i branżowej chcących nauczyć się ciekawego zawodu, rozwinąć swoje zainteresowania i otrzymać wsparcie podczas wchodzenia w dorosłe życie. Jakub Makrocki wraz z innymi wyróżnionymi w konkursie o tytułu Absolwent Roku OHP jest wzorem do naśladowania dla nowych uczestników, którzy będą zdobywali w hufcu przygotowanie zawodowe, kończyli szkoły i kontynuowali tradycje Hufca Pracy i Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie.
Opis zdjęć:
1. Jakub Makrocki, zdobywca tytułu Absolwent Roku OHP.
2. Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Adama Pękarski (z lewej) składa gratulacje Komendantowi HP w Czarnkowie Markowi Słupczyńskiemu z okazji sukcesu hufca.
3. Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wręcza nagrody Jakubowi Makrockiemu.
4. Laureaci konkursu Absolwenta Roku OHP 2020.
5. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.