Pomaganie jest nam nieobce. Z tego też powodu bez wahania włączyliśmy się do akcji zbiórki darów na rzecz gminy Boyarka ogłoszoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie.
Przy wsparciu całej szkolnej społeczności zorganizowaliśmy inicjatywę - „Ciasteczkowanie”, z którego fundusze przeznaczyliśmy na zakup materiałów wskazanych dla potrzebujących.
Niezawodne członkinie szkolnego samorządu : Małgorzata Sówka i Wiktoria Łątka przygotowały plakat i przeprowadziły zbiórkę.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym, którzy włączyli się aktywnie do akcji. Dziękuję nie tylko za przepyszne wypieki , ich zakup w szkolnym „Ciasteczkowaniu”, ale przede wszystkim za wrażliwość otwierającą serce na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Flora Edwards powiedziała kiedyś znamienne słowa: „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas”. Z całego serca wierzę, że tak właśnie się stanie.