Przerwa w prowadzeniu zajęć w placówkach nie jest czasem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Mając na celu niezakłócenie procesu kształcenia, zgonie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej wprowadzamy metody i techniki kształcenia na odległość.
Publikujemy również adresy stron internetowych pomocnych w zdalnym procesie kształcenia.