Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.
13 października mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w apelu z okazji naszego święta. Przepiękne wystąpienia artystyczne naszych uczniów wzruszały przez całą uroczystość. Kwiaty, życzenia oraz wystąpienie Pani dyrektor Agnieszki Radomskiej dopełniły ten wspaniały czas. Na koniec Pani dyrektor wręczyła nauczycielom nagrody za osiągnięcia w pracy z młodzieżą. Dziękujemy uczniom za tak wspaniały apel, a wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzymy samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.