Informacje dotyczące zakwaterowanie w internacie w roku szkolnym 2023/2024