17 września uczniowie Szkoły Branżowej przy Prywatnym Zespole szkół w Czarnkowie wzięli udział w wycieczce do Poznania. Głównym celem wycieczki było zwiedzenie Nowego Zoo. Młodzież spacerowała po zielonych terenach, podziwiając bogatą florę i faunę ogrodu. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających był przejazdy kolejką, z której uczestnicy wycieczki chętnie korzystali,

zapoznając się przy okazji z informacjami na temat ogrodu udzielanymi przez przewodnika. Jak zawsze uczniowie dobrze się bawili i mogli się lepiej poznać z młodszymi klasami rozpoczynającymi w tym roku naukę.