TECHNIK ROLNIK

Jeżeli szukałeś takiego kierunku i nie mogłeś znaleźć, to musisz wiedzieć, że jesteśmy jedną z niewielu szkół, które kształcą w zawodzie TECHNIK ROLNIK w naszym powiecie, oraz dalszej okolicy. Na wielu prezentacjach naszej szkoły słuchacze ze szkół podstawowych oraz ich nauczyciele byli zdziwieni, że posiadamy w ofercie edukacyjnej właśnie ten kierunek. Tak więc udostępniajcie naszą nową serię prezentacji poszczególnych szkół, żeby inni mogli się dowiedzieć o możliwości kształcenia w tak niszowych i atrakcyjnych zawodach. Dziś poznajcie TECHNIKA ROLNIKA.

Technik rolnik jest bardzo atrakcyjnym zawodem, dla uczniów którzy chcą zdobyć zawód rolnika i profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą – także dla tych, którzy chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”. Daje on uprawnienia do przejęcia – oraz przygotowuje – do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Poznasz również zagadnienia z logistyki i eurologistyki, które przybliżają wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami logistycznymi w skali mikro, makro i eurologistyki dzięki czemu uczeń nabywa podstawową wiedzę o logistyce międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących agrobiznesu. Znana mu jest podstawowa struktura międzynarodowych łańcuchów logistycznych, w tym struktura przepływu towarowego, osób, zwierząt i żywności oraz magazynowania i transportu produktów żywnościowych.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a)wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
b)prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
c) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
d) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
e) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego
Technik rolnik może podejmować pracę:
a) w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
b) samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne
c) prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego
d) prowadzić działalność gospodarczą
e) w instytucjach i agencjach związanych z rolnictwem,
f) administracji samorządowej i rządowej,
g) placówkach badawczych

https://www.youtube.com/watch?v=GJYIyAwi--I

A dziewczyny piszczą jak widzą maszynę rolniczą