Publikujemy listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych

w roku szkolnym 2021/2022