PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2020

Prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi informacjami

KOMUNIKAT O PRZYBORACH I POMOCACH:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf