W środę 22 stycznia uczniowie I klas mundurowych LO przy PZS przebywali z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie. Była to realizacja stałego punktu programu, jaki szkoła realizuje w związku z patronatem sprawowanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
W trakcie wizyty uczniowie zapoznali się z podstawowymi aspektami funkcjonowania jednostki oraz zwiedzili jej zasadnicze pomieszczenia, takie jak stanowisko kierowania (potocznie zwane dyżurką),

pomieszczenia zajmowane przez technika kryminalistyki, czy pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz doprowadzonych celem wytrzeźwienia.
O ile z pewną rezerwą podchodzili do zagadnień związanych z teorią, to żywo interesowali się ciekawie zaprezentowaną pracą technika kryminalistyki, z zapartym tchem oglądali wcześniej wspomniane pomieszczenia dla osób zatrzymanych (potocznie zwane „dołkiem”), nadto z równym zapałem opanowali na jakiś czas radiowóz-furgon, siadając za jego kierownicą, oglądając wyposażenie, włączając jego sygnały świetlne i dźwiękowe, a nawet dając się zamknąć za kratą w części przeznaczonej dla osób zatrzymanych.
Na koniec odbyło się krótkie spotkanie z I zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie, w trakcie którego zostali wszyscy zaproszeni do wstąpienia w przyszłości w szeregi tej służby. Było także wspólne zdjęcie.
Po blisko trzech godzinach pobytu w jednostce wrócili do szkoły, gdzie już były tylko dalsze zajęcia lekcyjne.
Za podsumowanie wizyty niech służy stwierdzenie, które opiekun grupy usłyszał w drodze powrotnej – „było fajnie”.