Publikujemy PORADNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.
Zamieszczone są w nim również porady dla ucznia i rodzica.
Zapraszamy do zapoznania się.

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%e2%8…