Uznając zasługi Czesława Miłosza w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił – w dwudziestą rocznicę śmierci poety – rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza.
Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu polonistycznego: „Miłosz w szkole”, mającym na celu upamiętnienie twórcy. Stworzyliśmy niezwykłą wystawę prezentującą sylwetkę i dorobek noblisty. W realizację inicjatywy zaangażowali się uczniowie wszystkich klas, biorąc udział w konkursie na pracę na temat artysty. Każdy zespół miał inne zadanie do wykonania, m.in. klasy 1 – plakat o Czesławie Miłoszu, klasy 2- kubek z autorem, klasy 3- koszulkę z poetą. Powstało wiele kreatywnych prac. Spośród kilkudziesięciu wyłoniono te najciekawsze. I miejsce zajął uczeń klasy 4 – Maciej Michałek, drugie- Zuzanna Sporna z klasy II, a trzecie Kamil Dzierzkowski – z klasy I.
Wszystkim uczniom serdecznie dziękuję za aktywność.
M.W.