Ranking Perspektyw 2022 - Brązowa Tarcza dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie!
Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie to mała szkoła z ponad 25-letnią tradycją kształcąca w zawodach technik hodowca koni i technik rolnik. Dzięki kameralności placówki i panującej w niej rodzinnej atmosferze jesteśmy w stanie zapewnić uczniom dogodne warunki do rozwoju pasji i zdobycia upragnionego zawodu. Przy ogromnym zaangażowaniu w proces dydaktyczny kadry pedagogicznej, dobrej współpracy z rodzicami i oczywiście rzetelnej pracy uczniów osiągamy od lat wysokie wyniki podczas egzaminów zewnętrznych, zarówno maturalnych i zawodowych. Dlatego też niezmiernie cieszy nas fakt, że w tegorocznym rankingu Perspektyw zostaliśmy zauważeni i uplasowaliśmy się na 40 miejscu w województwie, zdobywając Brązową Tarczę.
Jeszcze raz link do artykułu: