Studniówka w Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie odbyła się w tym roku dość wcześnie bo już 11 stycznia. Tradycyjnie głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Radomska, wzniesiono toast i zatańczono poloneza. Od XIX wieku taniec ten uznaje się za symbol polskiej kultury narodowej, w którym wyraz znajduje dawny etos szlachecki.
W XVIII w. wykrystalizował się styl poloneza z charakterystycznym „krokiem polskim”, a dzięki zasiadającej na polskim tronie dynastii Wettinów taniec ten stał się popularny również na Zachodzie.

Praktykowano go nie tylko w trakcie oficjalnych ceremonii dworskich, ale także w twórczości kompozytorskiej (polonezy tworzyli m.in. Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel).
Po tak uroczystym rozpoczęciu, uczniowie podziękowali pedagogom za spędzony czas, przygotowali również część artystyczną, która przywołała wiele wspomnień z życia uczniów. Oczywiście były tańce do białego rana.