Wzrosła liczba uczniów, którzy zostali uhonorowani stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2020/2021 przyznano je 7092 osobom. W poprzednim roku szkolnym było ich 3708. Z Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie to ogromne wyróżnienie otrzymała uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego Martyna Janc oraz uczennica klasy IV Technikum Julia Kwintkiewicz. Serdecznie gratulujemy naszym stypendystkom.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Jeszcze raz gratulujemy.