30 października 2023 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia listów gratulacyjnych dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów przez Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2022/2023 uzyskały promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie, nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.
Naszym stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.