10 września br. odbyło się uroczyste przekazanie statuetek. Adrianna Żółtowska oraz Dominika Cierpicka są uczennicami, które reprezentują postawę godną naśladowania. Odznaczają się chęcią pomocy innym, życzliwością, odpowiedzialnością oraz reprezentują szkoły na uroczystościach państwowych i lokalnych. W uznaniu dla ich działalności prospołecznej szef czarnkowskich policjantów,

wręczył im w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – nadinsp. Piotra Mąki pamiątkowe statuetki.