W poniedziałek 20 stycznia Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie odwiedzili funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego we Wronkach. Skład był nie byle jaki, albowiem była to Pani kierownik Działu Penitencjarnego, Pan kierownik Działu Ochrony oraz Pani starszy specjalista Działu Kadr.
Funkcjonariusze spotkali się z uczniami klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum,

a przedmiotem tego spotkania była rekrutacja do służby w szeregach reprezentowanej przez nich formacji. W jego trakcie uczniowie zapoznali się z wymaganiami wobec kandydatów do służby w SW oraz zasadami rekrutacji, warunkami służby i perspektywami rozwoju w czasie jej pełnienia. Doświadczeni i pracujący już na stanowiskach kierowniczych funkcjonariusze zachęcali ich do przystąpienia po ukończeniu szkoły do postępowania kwalifikacyjnego do tej formacji.
Ze strony uczniów było sporo pytań, na które udzielano bardzo merytorycznych odpowiedzi. Czy ktoś się zdecyduje? Zobaczymy…