We wtorek 6 czerwca grupa naszych uczniów przebywała na wycieczce w Szkole Policji w Pile. Byli to uczniowie tak klas mundurowych, jak i tych, w których uczniowie nie spotykają się w czasie codziennych zajęć z problematyką służby w formacjach uzbrojonych ale się wyjazdem do policyjnej szkoły zainteresowali.
W trakcie pobytu młodzież zapoznała się krótko z zadaniami oraz charakterem placówki policyjnej jednostki szkoleniowej, jaką jest Szkoła Policji w Pile, jedna z trzech tylko tego rodzaju szkół na terenie kraju. Przedstawiono im także pokrótce historię szkoły oraz obiektu, w którym się znajduje.
Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach na krytej strzelnicy szkoły, gdzie przeprowadzono z nimi tak zwany suchy trening z bronią krótką. Potem były jeszcze przeprowadzone w przeznaczonej do tego sali dydaktycznej zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w przypadku NZK, a następnie wykład-pogadanka na tematy związane z kryminalistyką. Tu uczniowie poznali pojęcie śladu kryminalistycznego, podstawowe rodzaje śladów oraz niektóre metody ich zabezpieczania. Mogli zobaczyć także przykłady śladów zabezpieczonych przez techników kryminalistyki oraz niektóre służące do zabezpieczania środki i sprzęt. Było to zaledwie „liźnięcie” tematu, ponieważ kryminalistyka to bardzo obszerna dziedzina policyjnej sztuki.
Przeznaczony na wizytę oraz zajęcia czas przebiegł szybko. Na pożegnanie nasz policyjny opiekun wycieczki wyraził nadzieję, że spędzony u nich czas wzbudzi chociaż u części tych młodych ludzi autentyczną chęć przywdziania w przyszłości policyjnego munduru. Nadto tych, którzy będą jeszcze chcieli zaprosił do kolejnych wizyt.
Po opuszczeniu obiektu szkoły był jeszcze tradycyjny dla każdej chyba wycieczki posiłek w restauracji McDonalds, no i w drogę powrotną… Czy było warto? Niech odpowiedzą sobie uczestnicy.