WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE
To hasło tegorocznej edycji akcji społeczno-środowiskowej "Sprzątanie świata", której organizatorem jest fundacja Nasza Ziemia. Nasi uczniowie klas pierwszych - Technikum Hodowli Koni i Technikum Rolniczego dzielnie porządkowali teren Góry Krzyżowej.
Głównym celem akcji jest rozbudowanie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami.