Kazimierz Lewandowski/Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie nauki zdalnej w Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zdalnego w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia przy Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do prowadzenia kształcenia zdalnego w okresie 01.12.2020 r.-31.03.2021 r.

- Planowane efekty projektu:

- zakup 37 laptopów/tabletów do nauki zdalnej z oprogramowaniem

- zakup 5 urządzeń służących do nauki zdalnej

Dzięki laptopom, tabletom oraz urządzeniom peryferyjnym nauczyciele i nauczycielki oraz

uczniowie i uczennice będą mogli brać udział w kształceniu zdalnym przy wykorzystaniu

sprzętów zakupionych w projekcie.

Wartość projektu: 215 995,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 183 595,75 PLN

smile