Finał konkursu "Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie 2019" odbył się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie. Przedstawiciele naszej szkoły wśród licznej konkurencji uplasowali się ostatecznie na trzecim miejscu. Oprócz dobrego wyniku przedstawicieli Prywatnego Zespołu Szkół na uwagę zasługuje fakt pogłębienia wiedzy dotyczącej bezpiecznej pracy,

a co za tym idzie zminimalizowaniu wypadkowości podczas prac wykonywanych w przyszłości.