Praca w gospodarstwie rolnym jest ciężka i niebezpieczna, charakteryzuje się sezonowym nasileniem prac oraz dużym ich zróżnicowaniem. Rolnik pracuje na wielu stanowiskach, które wymagają odmiennych umiejętności, a jednocześnie powodują liczne zagrożenia zdrowotne. Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie sobie oraz osobą z min współpracującym bezpiecznych warunków pracy, aby uniknąć wypadku i choroby zawodowej.

 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

I TY MOŻESZ POMÓC

 

Wspaniałych i słonecznych dni,
Słońca na błękicie,
Niech Ci szczęście towarzyszy przez calutkie życie,
Niech Ci się spełnią wszystkie Twe pragnienia,
Przyjmij ode mnie te skromne życzenia.

Wszystkiego naj z okazji Dnia Chłopaka smile

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z DNIA CHŁOPAKA

 

Najlepszym dowodem jakości pracy szkoły są wyniki, które osiągają jej uczniowie. Młodzież Prywatnego Zespołu Szkół efektywnie wykorzystuje wsparcie i pomoc pedagogów w osiągnięciu celu edukacji w szkole ponadgimnazjalnej, którym są świadectwa maturalne i zdobyte kwalifikacje zawodowe.
Od lat nasi wychowankowie mogą poszczycić się wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych, które cieszą nas, nauczycieli i dyrekcję, ale przede wszystkim uczniów, bowiem pokazują, że włożony wysiłek nie poszedł na marne.

 

Wyższe Szkoły Bankowe od lat podejmują inicjatywę edukowania młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez spotkania i warsztaty. Podczas spotkań kładą nacisk na wzmocnienie powiązań edukacji z rynkiem pracy.
W ramach programu "Projekt - Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji" wzięliśmy udział w dwóch spotkaniach warsztatowych o tematyce: