Były nagrody pieniężne dla wyróżniających się nauczycieli, życzenia, kwiaty i gratulacje wszystkim pracownikom. W czwartek 10.09.2019 r. pani dyrektor Agnieszka Radomska uhonorowała nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na uroczystej akademii.
Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela był okazją, by podziękować nauczycielom za ich pracę i wychowanie. Uczniowie przygotowali przepiękne przedstawienie i urozmaicili je oprawą muzyczną.

 

Eliminacje do VIII edycji konkursu "Znajomość zasad bhp" już za nami. W czwartkowy ranek zawitali do naszej szkoły przedstawiciele Czarnkowskiej delegatur KRUS, którzy to przeprowadzili eliminacje szkolne, w wyniku których wyłoniono trzech uczniów do etapu międzyszkolnego. Pierwsze miejsce zajęła uczennica pierwszej klasy technikum rolniczego, drugie miejsce zajął uczeń klasy trzeciej technikum rolniczego,

 

Droga do emancypacji kobiet była długa i wyboista. Polki podjęły trud walki o równouprawnienie w czasach zaborów, bowiem uznały, że walka o równe prawa pozwoli pomóc w odzyskaniu pełnej niepodległości. Historię tych niezwykłych herosek prezentuje film dokumentalny pt. "Siłaczki", który stał się głównym tematem Nocy Bibliotek. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej


Początek nowego roku szkolnego, to nie tylko powrót do szkoły, ale czas gdy do naszej szkoły przychodzą nowi uczniowie, uczniowie klas pierwszych. Współpracując z Nadleśnictwem Sarbia, wspólnie zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne, którego zwieńczeniem było pasowanie na ucznia Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie. Zabawę integracyjną rozpoczęliśmy od przejścia po ścieżce dydaktycznej, następnie mieliśmy możliwość zwiedzenia sali pamięci Nadleśnictwa Sarbia.


Choć do maja i zmagań egzaminacyjnych jeszcze daleko, to przed uczniami klas kończących wrzesień stawia trudne decyzje. Należy podjąć np. tę o wyborze kierunku studiów, a co za tym idzie także poznać warunki rekrutacji i dostosować do nich swoje przygotowania do egzaminów maturalnych. Pomocą w tych niełatwych wyborach służy inicjatywa odbywające się od wielu lat na poznańskiej politechnice- Salon Maturzystów Perspektywy.


Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku. AGRO SHOW od lat postrzegane jest jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych.