W minioną sobotę odbyła się wycieczka uczniów technikum hodowli koni do Baborówka.
W ośrodku państwa Święcickich odbywał się championat koni rasy wielkopolskiej i szlachetnej półkrwi. Przyszli hodowcy obserwowali młode konie, które były oceniane pod względem pokroju, ruchu oraz w wolnych skokach.

 

11 września 2018 roku uczestniczyliśmy w Poznańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2018, który odbył się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Nasi uczniowie mieli świetną okazję do zapoznania się z procedurami egzaminów maturalnych 2019, oraz z ofertą studiów uczelni polskich.


Na to pytanie próbowali udzielić odpowiedzi uczniowie szkoły średniej, podstawowej i gimnazjum w trakcie zorganizowanego dnia 10 września Dnia Marzyciela. Młodzież uczestniczyła w pogadankach na lekcjach języka polskiego, rozwiązała rolę marzeń w życiu. Poza tym u progu nowego roku szkolnego inicjatywa ta stanowiła doskonałą okazję do refleksji, postawienia sobie celów i wyzwań.

 

Dnia 10 września młodzież klasy IV technikum uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy plenerowej "Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim - historie nieznane", które miało miejsce na czarnkowskim Placu Wolności. Inicjatywa wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę


- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu.

 

W czwartek klasa I THK i TR wyruszyła rano do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, aby na początku roku szkolnego i swojej nauki w nowej szkole po drodze lepiej się poznać, a następnie zawierzyć ten czas Maryi.