ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ NAUKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH (zaocznych)

uczniowie Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Czarnkowie

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie na podbudowie gimnazjum

SZKOŁY POLICEALNE - na podbudowie szkoły średniej

ZAWODY:

- technik prac biurowych

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- technik administracji