Technik reklamy

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie jest wyposażenie naszego absolwenta w umiejętności o charakterze ekonomicznym, które pozwolą na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro i mikroekonomicznej.


 

 

Będziesz pracować indywidualnie, ale będziesz mieć częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie zarówno bezpośredni, jak i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

Możesz także pracować w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi.

Czasami będziesz pracować pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne.

Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Będziesz pracować 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.

Będziesz pracować przy monitorach komputerów oraz korzystać z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników.

Będziesz narażony na działanie pola elektromagnetycznego.

Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

 

Jako technik reklamy możesz być zatrudniony w branży reklamowej, graficznej i medialnej.

Działalność reklamowa jest realizowana w każdym nowocześnie prowadzonym przedsiębiorstwie. To sprawia, że zawód technika reklamy jest coraz bardziej poszukiwany.

Na kandydatów, którzy chcą rozpocząć karierę w reklamie czekają firmy, które radzą sobie ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie.

Absolwenci kierunku technik reklamy mogą podejmować pracę w agencjach reklamowych, dziale do spraw kontaktów z prasą, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji i reklamy środków masowego przekazu, studiach graficznych.

Możesz pracować na stanowiskach specjalisty: reklamy, promocji i PR, product manager, sprzedaży reklamy, marketingu.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.