Technik Hodowca Koni

TECHNIK HODOWCA KONI planuje, organizuje i prowadzi chów i hodowlę koni, szkoli i użytkuje konie, zajmuje się ich sprzedażą, prowadzi gospodarstwo rolne z ofertą rekreacji konnej.

Technik Hodowca Koni - schemat

 

 

ludzie

Będziesz nadzorować pracę osób bezpośrednio obsługujących konie. Wymaga to umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych stosunków z ludźmi, zarówno z podwładnymi, jak i przełożonymi.

Kluczowy w tym zawodzie jest przyjazny stosunek do zwierząt, refleks, opanowanie, wytrzymałość fizyczna, spostrzegawczość i cierpliwość.

 

kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: pszczelarz, technik pszczelarz, technik agrobiznesu, rolnik, technik rolnik.

Warto rozwijać swoje umiejętności przyrodnicze, opiekuńcze, zootechniczne i ekonomiczne.

 

warunki pracy

 

Będziesz pracować w budynkach inwentarskich i gospodarskich (stajnie, chlewnie, obory, magazyny, paszarnie), a także w halach produkcyjnych (hale ubojowe), w biurze i na wolnym powietrzu. Trzeba będzie przemieszczać się między tymi obiektami, bez względu na zmienne i czasem, trudne warunki atmosferyczne.

Technik hodowca koni zasadniczo pracuje 8 godzin dziennie. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy musi pracować dłużej, nawet w nocy.

 

kariera zawodowa

 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, np. stadninach i szkółkach jeździeckich.