Technik Rolnik

TECHNIK ROLNIK organizuje i prowadzi prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą w celu pozyskania produktów rolnych, obsługuje i użytkuje pojazdy, maszyny i urządzenia oraz prowadzi rachunek ekonomiczny.

Technikum rolnicze w Czarnkowie - schemat

 

 

ludzie

Praca technika rolnika ma charakter głównie zespołowy. Obok umiejętności pracy w grupie ważne są też umiejętności organizacyjne.

Konieczna jest umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Ponieważ praca w rolnictwie jest często żmudna, monotonna i ciężka, bardzo przydatne są wytrwałość i cierpliwość.

Wykonując pracę w tym zawodzie, trzeba być spostrzegawczym i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji.

 

kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik weterynarii.

W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

 

warunki pracy

 

Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Mogą pojawić się zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawożeniem.

Technik rolnik pracuje przeciętnie 8-9 godzin dziennie. Godziny pracy są w zasadzie stałe, choć mogą ulegać zmianie np. nieodpowiedniej pogody. Pracę wykonuje się w dzień.

Praca wymaga dużego wysiłku fizycznego.

 

kariera zawodowa

 

Możesz prowadzić indywidualnie gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne.

Pracę znajdziesz także w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.