W dniu 07 lutego uczniowie I i II klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego naszej szkoły w ramach zajęć „Edukacja policyjna” odwiedzili Zakład Karny we Wronkach. W trakcie trwającej blisko 3 godziny wizyty obejrzeli prezentację multimedialną oraz odbyli pogadankę z funkcjonariuszami Służby Więziennej, a następnie zwiedzili kompleks budynków z oddziałami dla skazanych.

W czasie zajęć pracownicy działu kadr oraz wychowawcy działu penitencjarnego zakładu zapoznali uczniów ze strukturą organizacyjną Służby Więziennej oraz zasadami naboru do służby w SW i warunkami, które muszą spełniać kandydaci. Uczniowie zapoznali się również z historią Zakładu Karnego we Wronkach oraz specyfiką zakładu karnego typu zamkniętego. Wizyta przybliżyła młodzieży realia jednostki penitencjarnej, pozwoliła poznać warunki, w jakich przebywają osoby pozbawione wolności, obowiązujące przepisy i zasady funkcjonowania, a także pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Reakcje uczniów były różne, jednak większość z nich jednoznacznie stwierdziła, że w charakterze „pensjonariusza” lepiej tu nie trafić i zawsze myśleć o konsekwencjach swoich naruszających normy prawne zachowań. Padły również głosy, że głębokiego przemyślenia wymaga sama decyzja ubiegania się o przyjęcie do służby w Służbie Więziennej.