Informacje dodatkowe

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju internat szkolny będzie otwarty na weekend dwa razy w miesiącu wg ustalonego harmonogramu. Jeżeli wystąpi sytuacja szczególna, związana ze zmianą harmonogramu, szkoła w trybie pilnym powiadomi rodziców. Prawo do pozostania na weekend posiadają uczniowie, którzy mają znaczne odległości do miejsca zamieszkania ( tj.powyżej 100 km).

ORGANIZACJA DNIA 31.08.2021 r.

1.Godziny zakwaterowania w internatach szkolnych:

Dębe

16.00-18.30 - uczniowie klas 1 (technik hodowca koni)

18.30-21.00 - uczniowie klas 2 (technik hodowca koni)

Czarnków

16.00-19.00 - uczniowie klas: 1 LO, II LO, 3 LO,

19.00-21.30 - uczniowie klasy  3 THK, TR, 4 TH

Bardzo ważne!

Należy dostosować się do wskazanych informacji, bowiem zakwaterowanie dla poszczególnych klas odbywa się tylko i wyłącznie w wyznaczonych godzinach!

  1. Ucznia przywozi jeden opiekun/rodzic, który nie może wejść na teren internatu, wraz z wychowawcą dopełnia spraw formalnych dotyczących organizacji pracy internatu.
  2. Uczeń po uprzedniej dezynfekcji i pomiarze temperatury udaje się do wyznaczonego pokoju wraz z wychowawcą.

Uczeń oprócz zabrania poniżej wymienionego ekwipunku:

  • komplet pościeli (powleczenie na poduszkę, kołdrę i prześcieradło),
  • przybory kuchenne,
  • rzeczy osobiste na 1 tydzień,
  • środki higieniczne,

zabiera ze sobą duży przejrzysty kontener, pojemniki plastikowe do przechowywania żywności

oraz strój ochronny niezbędny podczas zajęć praktycznych.

Zakazuje się przywożenia do internatów wszelkich przedmiotów, które nie są konieczne, mogą stwarzać zagrożenie i nie służą zdrowiu, min.:

  • maskotek,
  • poduszek ozdobnych,
  • małego sprzętu AGD, RTV (np: lokówki, prostownice, opiekacze, tostery, sprzęt grający).

Uczeń może zabrać ze sobą laptopa, za którego zniszczenie czy zagubienie szkoła nie ponosi odpowiedzialności.