W piątek, 22 marca, w Edukacji Lubasz przeprowadzone zostały powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Turnieje wiedzy pożarniczej dla młodzieży organizowane na szczeblu gminnym i powiatowym to już tradycja. Co roku uczestniczy w nich młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To sprawdzian dla członków 35 młodzieżowych drużyn pożarniczych, działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. W powiecie czarnkowsko - trzcianeckim istnieje bowiem 43 jednostki OSP, co jest ewenementem w skali krajowej.