„Dyplom szkoły nie oznacza, że człowiek jest produktem skończonym, ale przesłanką, że jest on przygotowany do życia” - mawiał ks. Edward A. Malloy. Nadrzędnym bowiem zadaniem placówki edukacyjnej jest przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie i do rozwijania swoich pasji oraz zainteresowań.

           

Wybór ścieżki zawodowej dla nastolatka nie jest łatwym zadaniem. Czasem przesłanką są marzenia, innym razem możliwości i chęci do pracy. Za każdą jednak decyzją stoi chęć jak najlepszego budowania swojej przyszłości.

Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie to szkoła pomagająca rozwijać skrzydła. Wykwalifikowana i profesjonalna kadra czyni wszelkie starania, by czas spędzony w murach szkolnych był efektywny i przynosił oczekiwane owoce w postaci świadectw maturalnych i dyplomów technika. Posiadanie właśnie tych dokumentów dla absolwenta szkoły średniej  otwiera drzwi do przyszłości i stanowi podstawy do samorealizacji, a także rozwoju zawodowego.

            Niniejszym niezwykle cieszy nas fakt, że nasi absolwenci brawurowo radzą sobie z egzaminami zewnętrznymi. Tegoroczna sesja maturalna zakończyła się sukcesem dla wszystkich uczniów i tym samym w wielu przypadkach dała możliwość młodym ludziom kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

            Podobny wynik odnotowaliśmy w przypadku trudnych, ponieważ wymagających zaliczenia progu 75%, egzaminów zawodowych. Zarówno technicy hodowli koni, jak i technicy rolnicy udowodnili, zdobywając bardzo wysokie wyniki, że jak nikt inny zasługują na swój tytuł zawodowy.

            Dla dyrekcji i nauczycieli sukces uczniów to powód do dumy i motywacja do dalszej pracy. Dla was, drodzy absolwenci, mamy nadzieję, pierwszy ważny krok w przyszłość. Serdecznie Wam gratulujemy i życzymy spełniania równie spektakularnie swoich kolejnych pragnień oraz realizacji wyznaczonych celów.