Coroczną już tradycją stały się październikowe wizyty uczniów klas I w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnkowie. To szczególne miejsce odwiedziliśmy 17.10.2019 r., by uczestniczyć w lekcji bibliotecznej w ramach zajęć języka polskiego. Młodzież została zapoznania przez miłe panie bibliotekarki z zasadami funkcjonowania instytucji, z jej księgozbiorem i ofertą. Wielu zostało

czytelnikami i obiecało regularnie ją odwiedzać.