Uczniowie Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod Honorowym Patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie. Celem spotkania odbywającego się w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych, takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jest przybliżenie wiedzy na najbardziej aktualne tematy w dzisiejszym rolnictwie.
Na spotkaniu omawiane były następujące zagadnienia:
1. Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZplus. Płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe udzielane przez ARiMR.
2. Transfer wiedzy i innowacje rolnicze w działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników oraz działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
4. Idee, zadania i strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
5. Afrykański pomór świń (ASF) oraz zasady bioasekuracji.
6. Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych. Zabezpieczenie składowania płodów rolnych.
7. Bezpieczna żywność priorytetem PIORiN.