XVI Mistrzostwa Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację, czyli zmagania z mapą.
Generalnie biegi na orientację wydają się nieskomplikowane. W określonym czasie należy pokonać trasę wyrysowaną na mapie w skali 1:10000, której długość jest obliczana w liniach prostych. Problem jednak tkwi jak zwykle w szczegółach. Na mapie jest zaznaczonych kilkanaście punktów kontrolnych, które należy przejść w określonej kolejności.

Pilnuje tego „system meldunkowy” - w każdym punkcie znajduje się tzw. lampion, a na nim gniazdo, do którego należy włożyć przydzielony zawodnikowi elektroniczny chip. Sędzia na ekranie komputera może śledzić postępy każdego z zawodników. Uczestnicy pokonujący punkty kontrolne niezgodnie z kolejnością nie podlegają klasyfikacji, czyli odpadają z zawodów.
Punkty często umieszczone są „perfidnie”, to jest w miejscach trudno dostępnych, do których trudno jest dojść w linii prostej oraz niedostrzegalnych nawet z dość bliskiej odległości. Nawet przy dość dobrej znajomości terenu niezbędna jest umiejętność „czytania” mapy oraz predyspozycje w orientacji przestrzennej. Najczęściej dla większej szybkości przejścia punktów kontrolnych, a czasem dla własnego bezpieczeństwa warto jest nieco nadłożyć drogi i dojść do każdego z nich po łatwiejszym terenie. Jednak wówczas może się okazać, że zgubiliśmy orientację mapy, a nawet opuściliśmy teren nią objęty. Do jej ponownej prawidłowej orientacji można użyć jedynie własnego zmysłu przestrzennego lub kompasu – jeżeli go posiadamy.
Uwzględniając stopień skomplikowania terenu, a w tym przypadku chodzi o system pociętych głębokimi jarami i zalesionych oraz zakrzaczonych wzgórz w rejonie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, wykonanie opisanych wyżej czynności wcale nie jest takie proste. Obliczona na 3 – 4 km w linii prostej trasa przy każdym błędzie może zamienić się w trasę o kolejny kilometr dłuższą.
Właśnie na tym terenie w dniach 22 – 23 września odbyły się zorganizowane przez działający przy Zespole Szkół Leśnych w Goraju Klub Imprez na Orientację “Gorajczyk” XXI Mistrzostwa Szkół Leśnych w indywidualnym Biegu na Orientację oraz – równolegle - XVI Mistrzostwa Szkół Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację.
W ramach tych drugich zawodów, w dniu 23 września w biegu indywidulanym wystartowała reprezentacja ochotników z klas mundurowych naszej szkoły w składzie:
- Przemysław Cierpicki z kl. III LO
- Brajan Stieller z kl. II LO
- Joanna Mazur z kl. I LO
- Anna Mikulewicz z kl. I LO
- Jakub Adamkiewicz z kl. I LO
- Krystian Drzewiecki z kl. I LO
- Patrycjusz Dużyja z kl. I LO
Z ich występu możemy być zadowoleni. Na 7 uczniów 6 przebyło całą wyznaczoną
dla nich trasę bez błędów oraz w określnym przez regulamin zawodów czasie. W ostatecznej klasyfikacji uzyskali:
- Przemysław Cierpicki – II miejsce w kategorii M18
- Brajan Stieller – IV miejsce w kategorii M18
- Joanna Mazur – I miejsce w kategorii K16
- Anna Mikulewicz – II miejsce w kategorii K16
- Jakub Adamkiewicz – I miejsce w kategorii M16
- Krystian Drzewiecki – II w kategorii M16
Na pochwałę zasługuje zwłaszcza postawa pierwszaków, którzy dzielnie i samozaparciem pokonali trasę w zupełnie sobie nieznanym terenie. Nawet ten, który miał trudności z odnalezieniem kolejnych punktów kontrolnych zszedł z trasy dopiero na wyraźne polecenie opiekuna grupy.
Wszystkim uczestnikom biegów gratulujemy oraz dziękujemy. W końcu 23 września była sobota i można było sobie posiedzieć prze komputerze…